Преглед на файлове

Limit Twitter to 1280x1280.

refactor
Syfaro преди 8 месеца
родител
ревизия
359f4d1544
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 2 реда
  1. +4
    -2
      src/sites/twitter.py

+ 4
- 2
src/sites/twitter.py Целия файл

@@ -142,9 +142,11 @@ class Twitter(Site):
):
tweet = api.update_status(status=status, possibly_sensitive=True)
else:
filename, bytes = submission.resize_image(1280, 1280)

tweet = api.update_with_media(
filename=submission.image_filename,
file=submission.image_bytes,
filename=filename,
file=bytes,
status=status,
possibly_sensitive=False
if submission.rating == Rating.general


Loading…
Отказ
Запис