Website to allow artists to upload their artwork to multiple sites from a single interface https://multiupload.us/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Syfaro 23ac6c5cdc Fix issue with determining image format. 8 månader sedan
src Fix issue with determining image format. 8 månader sedan
.flake8 Additional formatting. 1 år sedan
.gitignore Use comma for delimiter when present in tag string. 1 år sedan
Pipfile Initial support for Mastodon login. 1 år sedan
Pipfile.lock Initial support for Mastodon login. 1 år sedan
README.md Email mailing list, migrations. 1 år sedan
generate_config.py Additional formatting. 1 år sedan

README.md

Installation

Create a virtualenv:

virtualenv venv

Activate the virtualenv:

. venv/bin/activate

Install the necessary dependencies:

pip install -r requirements.txt

Generate a config file:

python generate_config.py >src/config.py

Customize it as necessary.

Migrate databases:

FLASK_APP=src/art.py ./venv/bin/flask db upgrade

Run it:

python src/art.py