Преглед на файлове

New icon from Shibafever.

master
Syfaro преди 4 месеца
родител
ревизия
e7bcd37875
променени са 2 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    content/char/shibafever/IMG_0265.jpg
 2. 9
  0
    content/char/shibafever/index.md

Двоични данни
content/char/shibafever/IMG_0265.jpg Целия файл


+ 9
- 0
content/char/shibafever/index.md Целия файл

@@ -0,0 +1,9 @@
1
+---
2
+name: Shibafever
3
+link: https://twitter.com/shibafever_art
4
+
5
+resources:
6
+- src: IMG_0265.jpg
7
+ params:
8
+  icon: true
9
+---

Loading…
Отказ
Запис